Meepraten over het beleid van Blosse?

Word lid van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad!

De GMR zoekt nieuwe leden

Ben jij ouder/verzorger van een kind op een Blosse-school, heb je interesse hoe zaken bij Blosse worden georganiseerd, ben je kritisch, vind je het interessant om beleidsstukken te lezen, denk je graag mee over nieuwe ontwikkelingen, wil je bijdragen aan nóg beter onderwijs voor onze leerlingen en ben je ongeveer 1x per maand op donderdagavond beschikbaar? Dan zoeken we jou!

 

Wie zijn wij?

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR) is een van de adviesorganen binnen Blosse en functioneert overeenkomstig de taakstelling zoals bedoeld in artikel 5 van de wet. In beginsel is het takenpakket gericht op instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid.

De GMR Blosse behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden van alle Blosse-scholen.

De GMR van Blosse heeft plaats voor 10 ouders en 10 personeelsleden. Elke school kan één ouder voordragen voor lidmaatschap van de GMR. De zittingstermijn is drie jaar. Je kunt je na deze termijn herkiesbaar stellen. We hebben op dit moment nog plaats voor 5 ouders!

 

Hoe werkt de GMR van Blosse?

De GMR van Blosse komt ongeveer 10x per schooljaar op donderdagavond bij elkaar. Op dit moment is dat online via Microsoft Teams. Uiterlijk twee weken van tevoren ontvangen de GMR-leden de agenda en bijbehorende beleidsstukken van de voorzitter van de GMR. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt voor de GMR-leden en voor de achterban; ouders en personeelsleden van Blosse.

Diverse onderwerpen worden door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd en wordt instemming gevraagd, bijvoorbeeld:
   * over het beleid met betrekking tot de organisatie van Blosse,
   * over wijziging van financieel beleid,
   * over regels op het gebied van veiligheid en de gezondheid (Arbobeleid).

Verder heeft de GMR m.b.t. allerlei andere onderwerpen adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld:
   * de regeling van vakanties,
   * het beleid van onderhoud van de scholen.

 

Wie ben jij?

Als GMR-lid ben je vertegenwoordiger/belangenbehartiger van alle Blosse-scholen. Je denkt actief mee en geeft je mening over wat er op Blosse-scholen gebeurt. Je bijt je graag vast in beleidsstukken en denkt actief mee over nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ben je bereid om contact te onderhouden met de MR van je eigen school en eventueel van een andere Blosse-school.

Het doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit onderwijs voor alle Blosse-kinderen!

Je hoeft geen lid te zijn van de MR om GMR-lid te worden.

 

Hoe stel je je kandidaat?

Meld je aan bij de Medezeggenschapsraad van je school, zij hebben hierover onlangs een mail ontvangen. Vermeld daarbij je naam, e-mailadres en je motivatie om lid te worden van de GMR. De Medezeggenschapsraad draagt één kandidaat voor aan de verkiezingscommissie van de GMR.

Aanmelden kan tot 5 april.

 

Nieuwsgierig geworden, maar wil je eerst nog wat meer weten?

Mail naar GMR@blosse.nl of bel op donderdagen naar 072 5660238

IMG_7719 IMG_7719