Week tegen kindermishandeling

maandag 18 november tot en met zondag 24 november

Deze week is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Dit is nodig omdat ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog blijft. Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel.

 

Meldcode binnen Blosse

Binnen Blosse werken we met één meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling”: voor opvang en onderwijs.

Op elk van onze kindcentra is een of meerdere aandachtsfunctionarissen. Bij ieder (vermoeden van) kindermishandeling wordt direct de aandachtfunctionaris ingeschakeld. Hij/zij bewaakt het traject, is contactpersoon met Veilig Thuis en andere betrokken instanties.

De aandachtsfuncionarissen van Blosse zijn allemaal lid van de LVAK, de landelijke vereniging voor aandachtsfunctionarissen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Via deze vereniging krijgen zij steeds de meest recente informatie en worden zij ook jaarlijks bijgeschoold.

Regelmatig worden interne trainingen over de meldcode gegeven voor onze medewerkers. 

 

Zorgen over een kind?

Iedereen kan als hij/zij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

 

Meer informatie over de Week tegen Kindermishandeling (http://www.weektegenkindermishandeling.nl)

week tegen kindermishandeling week tegen kindermishandeling