Pedagogisch medewerkers denken mee over een nieuwe CAO Kinderopvang

FNV KO on tour bezoekt servicebureau Blosse in Heerhugowaard

De vakbonden zijn weer aan de slag gegaan voor een nieuwe cao Kinderopvang van 2020. Dit keer op een andere manier dan we gewend waren. Behalve de vakbonden en werkgevers zit er ook een aantal pedagogisch medewerkers aan de onderhandelingstafel. Samen gaan zij zorgen voor een goede cao.

Om te horen wat de achterban belangrijk vindt in de nieuwe CAO organiseert vakbond FNV een KO tour. Pedagogisch medewerkers zijn uitgenodigd om tijdens de bijeenkomsten van deze tour hun input te geven voor de nieuwe CAO.

Brigitte van Dijk, pedagogisch medewerker op de Vlindertuin heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst van de KO tour van de vakbond FNV plaats te laten vinden in het servicebureau van Blosse. Het College van Bestuur ondersteunt dit initiatief van harte. 

Pedagogisch medewerkers die mee willen denken over hoe onderwerpen als werkdruk, aanpak personeelstekort en salariëring een plekje kunnen krijgen in een nieuwe CAO Kinderopvang voor het jaar 2020 zijn van harte welkom!  

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 november, 19.00 uur in het servicebureau in Heerhugowaard (W.M. Dudokweg 47)

Om deze avond bij te wonen hoef je geen lid te zijn van de vakbond, iedereen is welkom. Ook als je niet bij Blosse werkt, maar bij een andere kinderopvangaanbieder: onze deur staat voor je open!

Meer informatie vind je op de site van de vakbond FNV. (https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/jij-verdient-meer-waardering-in-de-kinderopvang)

kind denken kind denken