Wordt er deze week nu gestaakt of niet?

Afgelopen vrijdag, 1 november, werden we verrast door een akkoord voor het onderwijs. De werkgevers (PO-Raad), werknemers (vakbonden) en de overheid hebben een akkoord gesloten voor 460 miljoen euro extra voor het onderwijs. Op grond van dit resultaat hebben de bonden uiteindelijk de staking van komende woensdag, 6 november, afgeblazen. Inmiddels is bekend dat zowel de AOB als CNVOnderwijs dit hebben herroepen. Tevens hebben de PO-Raad en de vakbonden aangegeven dat het wel of niet staken uiteindelijk een keuze is van elke afzonderlijke personeelslid en van elke school.

Als College van bestuur van Blosse Opvang en Onderwijs hebben wij elke actie tot nu toe van harte ondersteund. Wij passen bijvoorbeeld geen korting toe op de salarissen van de stakers. Wij zien en ervaren immers elke dag welke passie en energie de Blosse professionals stoppen in goed onderwijs voor uw kind. Maar ook waar de onmacht, de frustratie ligt als het onmogelijk wordt gemaakt.

Het is bewonderenswaardig wat er toch allemaal wel lukt in het onderwijs en daar zijn we trots op. Echter het wordt tijd dat de overheid zich realiseert dat voor een toekomstige, duurzame, samenleving, meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs van vandaag. Blosse wil structurele oplossingen vanuit de overheid.

Dat betekent dat alleen incidenteel bedragen beschikbaar stellen niet voldoet. En 460 miljoen lijkt dan veel, maar op de omvang van het onderwijs, op de tienduizenden leerkrachten en honderdduizenden kinderen is het maar een druppel op de gloeiende plaat. En een groot deel van dit bedrag was reeds eerder toegezegd. Maar dat wordt er niet altijd bij verteld.

Staken is een individuele keuze. Het College van Bestuur van Blosse Opvang en Onderwijs kan niet oproepen tot staking noch het verbieden. Wel kunnen we onze mening geven. Ons sterk maken voor goed onderwijs voor alle kinderen met voldoende structurele financiering voor salarissen, maar ook voor meer personeel, goede ICT en gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd en toekomst.

De afgelopen weken hebben verschillende Blosse locaties al een keuze gemaakt om wel of niet te staken. De bereidheid is groot en er zijn ook regionale manifestaties in Alkmaar en Heerhugowaard. De is laatste georganiseerd door het Blosse Kindcentrum De Zeppelin in Heerhugowaard.

Het College van Bestuur steunt de onderwijsstaking. En als College van Bestuur zullen we, net als alle andere keren, geen korting toepassen op de salarissen van de stakers. Een gezamenlijk Blosse geluid tijdens de manifestatie woensdag 6 november 2019 (van 10.00-11.00 uur) bij het gemeentehuis van Heerhugowaard zou een krachtig signaal kunnen zijn richting de landelijke politiek. Een signaal dat nog krachtiger kan zijn als ook ouders meestaken. Het gaat immers om de toekomst van uw kind(eren).

College van Bestuur

Blosse Opvang en Onderwijs

wij staken wij staken