CvB Blosse steunt actie schoolleiders

ingevoerd op 12-09-2018

Vandaag voeren de schoolleiders actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Het College van bestuur van Blosse steunt deze actie.

Onderwijs maak je samen. De leerkrachten hebben met succes gestreden voor meer salaris en vermindering van de werkdruk. Maar het is nog niet voldoende. Het verschil met de collega’s uit het voortgezet onderwijs is nog te groot.

Daarnaast zijn we verontwaardigd dat er niet één lijn wordt getrokken in de CAO afspraken. Ook schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel verdienen een substantiële salarisverbetering. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor alle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten en onderwijsondersteunend personeel. Schoolleiders hebben een intensief en complex beroep. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de kwaliteit van de schoolleider belangrijk is voor de kwaliteit van de school en het onderwijs. Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken in lijn met hoe het voor de leraren is vastgelegd. Er komen ook voor schoolleiders grote tekorten aan en ook daar is een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden.

staking 2 staking 2