Stakingsdag 5 oktober 2017

meer waardering en minder werkdruk = goed onderwijs

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is ingevuld.

Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de leerkrachten op 5 oktober. Met die actie wil het PO-front - waarin vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leerkrachten te voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Stichting Flore volgt de PO-Raad hierin en staat volledig achter de staking.

Wij vragen u als ouder/verzorger begrip te hebben voor deze actie en zoveel mogelijk mee te werken aan deze actie. Op die manier kunnen de leerkrachten een krachtig signaal afgeven richting de politiek en is het mogelijk een groot dreigend leerkrachtentekort in 2020 af te wenden. En wij willen een signaal afgeven dat de kwaliteit van onderwijs, ook voor uw kind, in de toekomst gegarandeerd wordt. Een stevige en actieve ondersteuning van u als ouder/verzorger zouden wij dan ook bijzonder op prijs stellen. U kunt hiertoe de petitie (http://www.voo.nl/Nieuws/petitie-ouders-en-grootouders-voor-eerlijk-salaris-leerkrachten) ondertekenen. Deze wordt op 5 oktober aangeboden aan de politiek. 

staking po staking po