We kunnen het niet alleen!

Samen in actie voor beter onderwijs, vermindering van werkdruk en hoger salaris!

Onze loyaliteit aan kinderen, aan de school, ons verantwoordelijkheidsbesef zit ons wel eens in de weg. We willen het maximale realiseren voor kinderen en onze school, maar moeten ook erkennen dat we afhankelijk zijn van anderen en met name de landelijke politiek.

Al jaren voelen we dat de maatschappij en de politiek het basisonderwijs ontzettend belangrijk vindt, omdat daar de basis wordt gelegd voor een grandioze toekomst voor kinderen en het hele land, maar dat die enorme verantwoordelijkheid van ons vervolgens niet vertaald wordt naar concrete middelen. Middelen om ons werk goed te kunnen doen, maar ook een passende salariëring die in balans is met de verantwoordelijkheid die leerkrachten dragen.

Het heeft nu lang genoeg geduurd! Willen we dat de politiek onderwijs serieus neemt dan zullen we ons standpunt ’beter’ en concreter duidelijk moeten maken. Als bestuurder van Stichting Flore sta ik volledig achter de actie van PO-actie en de nu aangekondigde staking op 27 juni 2017. 

Vindt u ook dat uw kind meer verdient? Teken de petitie op www.pofront.nl (http://www.pofront.nl/)

 

Adrie Groot
voorzitter College van Bestuur

po in actie po in actie